Corona: kan je hier advies…

11 mei 2020

Corona treft ons allemaal. Iedere ondernemer heeft er last van. En velen van ons worden financieel geraakt. Daarom kan het zinvol zijn om te kijken hoe je liquiditeit kan creëren. Op de website van Omroep Max www.maxmeldpunt.nl verscheen dit artikel waaraan ik meewerkte.

Lees meer

Pensioen eigen beheer + plan

9 juni 2017

De keuze wat te doen met het pensioen in eigen beheer is voor de dga lastig. De reden is dat er veel details een rol spelen. En dat je eigenlijk alleen een goede keuze kan maken als je goed in beeld hebt hoe je oudedagssituatie er naast het pensioen in eigen beheer uit ziet. Dan is de combinatie van pensioenadvies met financiële planning een uitkomst! Zie ook de tekst van een artikel over pensioen eigen beheer in de FD pensioenspecial van 9 juni 2017 bij de pagina Publicaties.

Lees meer

Pensioen in eigen beheer exit

22 maart 2017

Het Ministerie van Financiën is al vanaf 2013 bezig om alternatieven te zoeken voor het huidige pensioen in eigen beheer van de DGA. Inmiddels is het wetsvoorstel aangenomen door Eerste en Tweede Kamer. De ingangsdatum is 1 april 2017. Na die datum heeft de DGA drie maanden om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een toegestane variant of af te kopen.

Lees meer

Korting op pensioen in 2017

30 juni 2016

De dekkingsgraad van pensioenfondsen staat onder druk. In dit stukje leest u wat de verwachtingen zijn voor de kortingen die in 2017 mogelijk doorgevoerd moeten worden.

Lees meer

Inflatieverwachting

30 juni 2016

Wat is de verwachte inflatie de komende jaren? Een belangrijk element in uw financieel advies. Lees deze voorspelling van De Nederlandse Bank.

Lees meer

Levensexecuteur

17 juni 2016

Lees meer

Schenken met belastingaftrek

4 mei 2016

Lees meer

Versobering pensioen

3 mei 2016

Lees meer

Financiële planning (on)zin

2 mei 2016

Lees meer