Korting op pensioen in 2017

30 juni 2016

Korten op pensioenen

DNB (De Nederlandse Bank) heeft halverwege 2016 op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken in kaart gebracht wat de verwachtingen zijn voor 2017 voor de dekkingsgraden van pensioenenfondsen.

Met de situatie van 31 maart 2016 als uitgangspunt zonder dat er herstel optreedt, zullen meer fondsen een herstelplan moeten indienen. In 2016 zijn dat er 183, zonder herstel zijn dat er in 2017 rond de 200. Die 200 fondsen vertegenwoordigen 99% van de deelnemers.

Zonder herstel zullen naar verwachting 27 fondsen een korting van 0,5% moeten doorvoeren. Deze 27 fondsen hebben samen 1,8 miljoen deelnemers, waarvan 200.000 gepensioneerden. Bij een modaal aanvullend pensioen van € 1.100 per maand is de korting dan € 5,50.

Wanneer korten?

Een pensioenfonds moet binnen 10 jaar na het ontstaan van het tekort weer op het vereiste vermogen zitten. Blijkt uit het herstelplan dat dit niet lukt, dan moet er direct gekort worden. Blijkt een jaar later uit de update van het herstelplan dat het vereiste vermogen, ondanks het korten, binnen 10 jaar nog steeds op het vereiste niveau komt, dan wordt er opnieuw gekort.

Terug naar overzicht