Kruijt Consultancy & Training is een financieel adviesbureau welk gespecialiseerd
is in financiële planning en pensioenadvisering.
De onderneming is op 1 januari 2001 opgericht door Dick Kruijt.

Dick Kruijt

Vanaf 1981 is Dick Kruijt actief in de financiële dienstverlening. De eerste drie jaar heeft hij bij een schadeverzekeraar gewerkt en daar vele aspecten rondom schadeverzekeringen geleerd. Daarna heeft hij een aantal jaren gewerkt bij levensverzekeraars en een makelaar in assurantiën. In deze periode is het accent van algemene levensverzekeringen verschoven naar pensioenen. Dit heeft geresulteerd in een periode van twee jaar waarin hij als gekwalificeerd pensioenadviseur accountants en fiscalisten heeft geadviseerd en ondersteund bij pensioenvraagstukken voor werknemers, werkgevers en directeuren groot-aandeelhouder. Daarna heeft hij een aantal jaren bij een financiële dienstverlener voor medici en paramedici (VVAA Groep) gewerkt als manager voor complexe advisering op het terrein van levensverzekeringen en pensioenen. In deze periode is hij in 1993 begonnen met het ontwikkelen en vervolgens implementeren van het concept financiële planning binnen deze organisatie.

In 1996 is hij in dienst getreden van een bank voor vermogende particulieren (Staalbankiers) waar hij eveneens het concept financiële planning succesvol heeft ontwikkeld en geïmplementeerd.

In 2000 is hij in dienst getreden bij een software bedrijf waar hij materie-verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van een financiële planning rekenapplicatie.

In 1994 heeft Kruijt de Pensioenacademie afgerond en in 1999 heeft hij de opleiding tot Master in Financial Planning van de Erasmus Universiteit afgerond. In 2004 heeft hij de Masterclass Estate Planning van het Instituut voor Financiële Planning afgerond.

Kruijt is daarnaast al ruim 15 jaar actief als docent op het gebied van financiële planning en pensioenadvisering/ levensverzekeringen. Zo doceerde hij jarenlang aan de opleiding Master Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Hij nam daar tevens examens af. Hij doceerde ook vele jaren bij het Instituut voor Fiscale Kennisoverdracht en het NIBE-SVV.

Daarnaast was hij van 2001 tot eind 2003 verbonden aan de Open Universiteit, sectie Bedrijfswetenschappen als OU-docent aan het project Personal Finance. In deze functie hield hij zich bezig met het schrijven van de opleiding Master of Personal Finance. En was betrokken bij het ontwikkelen van een multi-mediaproductie voor het trainen van de vaardigheid voor het voeren van een intake-gesprek financiële planning.

In het veld van financiële planning was Kruijt tot medio 2003 actief als penningmeester van de Vereniging Federatie Financiële Planners, de belangenbehartiger voor financiële planners. Binnen deze vereniging was hij ook voorzitter van de commissie Research & Development. Tevens was hij tot medio 2003 secretaris van de Alumnivereniging Masters of Financial Planning van de Erasmus Universiteit. Daarnaast is hij één van de oprichters en momenteel secretaris van de Vereniging Onafhankelijke Financiële Planners en was betrokken bij de €uropean Financial Planning Association (€FPA).

Angénis van den Clooster

Na haar studie fiscaal recht heeft Angénis eerst gewerkt als belastingadviseur. Om niet uitsluitend met fiscaliteiten bezig te zijn, maar vooral vanuit de motivatie om de klant te willen helpen zijn dromen zo veel mogelijk waar te maken, heeft zij de overstap gemaakt naar de financiële dienstverlening. Vanaf 1996 werkt zij als vermogens- en financieel planner, met als specialisme begeleiding van relaties bij het maken van hun testament en sinds 2010 ook het levenstestament. Zij werkte onder andere bij de Rabobank als private banker. Vanaf november 2014 is zij in dienst van Kruijt Consultancy & Training.

Ook bij Kruijt Consultancy & Training zal zij zich richten op het maken van vermogens- en financiële planningen, met als extra aandachtsgebied de estateplanning. Hierbij wordt, samen met de klant en notaris en eventueel fiscalist/accountant – want samen bereik je meer – als dat een doel is, het traject van vermogensoverdracht bij leven ingezet. En dit sluit dan weer aan bij een goede structuur van vermogensoverdracht bij overlijden.

Naast het begeleiden bij het maken van testamenten en levenstestamenten, zal zij gaan werken als (toezichthoudend) levensexecuteur.

Haar motto: doe waar je goed in bent en plezier in hebt.

Onze werkwijze

De werkwijze die wij hanteren om een financieel plan op te stellen is beschreven in bijgaand document.
De prijs voor een dergelijk plan is afhankelijk van de specifieke wensen van de klant.
Een richtlijn voor een financieel plan voor een particuliere klant is € 1.500 exclusief BTW. Voor een ondernemer is de prijs afhankelijk van de complexiteit van de ondernemingsstructuur. Als uitgangspunt kan hier een prijs van € 2.500 exclusief BTW gehanteerd worden.
Welk bedrag er precies in rekening gebracht wordt, stellen wij altijd vast aan het einde van het intakegesprek. Pas dan kunnen wij namelijk een goede inschatting maken van de kosten. Vrijwel altijd wordt dan een vaste prijs afspraak gemaakt. Daarmee komt de klant nooit voor verrassingen te staan.
Besluit u tot een intakegesprek en komen we aan het eind van het gesprek tot de conclusie dat wij u geen meerwaarde kunnen leveren of klikt het simpelweg niet, dan krijgt u geen nota. 

Bekijk of download dit document: 

De informatie die vooraf door u verzameld kan worden om daarmee in het intakegesprek een goed beeld van uw financiële situatie te kunnen krijgen treft u aan in het bijgevoegde pdf document.
Als u dit voorbereid kan het planning proces efficiënt verlopen.

Bekijk of download dit document: 

Het is belangrijk dat uw actuele uitgavenpatroon goed in beeld gebracht kan worden. Dat is namelijk de referentie waarop toekomstige uitgaven gebaseerd kunnen worden.
Met het bijgevoegde pdf document heeft u houvast bij het in kaart brengen van de deze uitgaven.

Bekijk of download dit document: 

Geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie over het maken van een financieel plan?

Neem contact op